مطالب آموزشی دکتر محمد کمالی مقدم

 • ۰
 • ۰

مطالب درس الکترونیک قدرت (بخش دوم) را می توانید از این لینک دریافت نمایید.

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

مطالب درس الکترونیک قدرت را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

سوالات درس ادوات نیمه هادی را می توانید از اینجا دریافت نمایید.
حجم: 91.5 کیلوبایت

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

سری دوم سوالات مدار منطقی را می توانید از اینجا دریافت نمایید.
حجم: 212 کیلوبایت

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰
نمونه سوال مدار منطقی را می توانید از اینجا دریافت نمایید.
حجم: 80.5 کیلوبایت
 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰
نمونه سوالات الکترونیک 1 را می توانید از اینجا دریافت نمایید.
عنوان: الکترونیک1
حجم: 6.91 مگابایت
 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

نمرات نهایی درس مدار منطقی (دانشگاه فناوری های نوین سبزوار) را می توانید دریافت نمایید.

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

لیست نمرات میانترم مبانی مهندسی برق 1 را میتوانید از این قسمت مشاهده نمایید.

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

لیست نمرات میانترم الکترونیک 1 را می توانید از این قسمت دریافت نمایید.

 • محمد کمالی مقدم
 • ۰
 • ۰

نمونه سوالات  درس مبانی مهندسی برق 2 را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

 • محمد کمالی مقدم