مطالب آموزشی دکتر محمد کمالی مقدم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اعتبار سنجی مقالات ISI» ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

جهت اینکه بدانید ژورنال انتخابی شما چقدر اعتبار دارد، اسم یا ISSN ژورنال را در سایت زیر جستجو نمایید. چنانچه در سایت موجود باشد، در حالتی که جزء Q1 یا Q2 باشد اعتبار دارد درغیر اینصورت ژورنال نامعتبر است.


www.scimagojr.com

  • محمد کمالی مقدم